Yoğun Bakım Ambulansı

Yoğun Bakım Ambulansı
Yoğun bakım ambulansı yönetmelikte yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip araçlardır. Yoğun bakım ambulanslarında, en az 200 mm geniĢliğinde, biri kırmızı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki Ģerit çevreler.
Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal iĢareti aracın her iki yanında yer alır. Yoğun bakım ambulansında bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri olmak üzere en az üç personel görev yapar, gerekiyorsa ekibe Ģoför eklenir.

Posted in Genel.