Arazi Tipi Ambulans

Arazi Tipi Ambulans Arazi tipi ambulanslar; her türlü coğrafi ve iklim koşullarında acil hasta veya yaralıların tıbbi bakımlarını sağlamak amacıyla kullanılan ambulanslardır. Arazi tipi ambulansların snow-track ve kar paletli ambulans olmak üzere iki tipi vardır. Yoğun kar yağışının yaşandığı bölgelerde kar paletli ambulanslar sıklıkla kullanılır. Arazi tipi ambulans; Ambulanslar ve Acil Sağlık Araçları ile. Ambulans […]

Obezite Ambulansı

Obezite Ambulansı Obezite ambulansı, iki insanla taşınabilir ağırlık limitini geçen hastaları taşımak amacıyla üretilmiştir. içi boş bir ambulans, özel bir vinç sistemiyle donatılarak, maksimum 350 kg ağırlığına kadar hasta taşıma kapasitesine sahip duruma getirilmiştir.

Yenidoğan Ambulansı Özellikleri

Yenidoğan Ambulansı Özellikleri Yenidoğanın naklini sağlamak amacıyla kullanılan ambulanslardır. Acil yardım ambulansına ventilatörlü transport kuvöz eklenir. Bu ambulanslarda yetişkin hastalarda kullanılacak tıbbi donanım ve malzeme aranmaz. Transport kuvöz iki Ģekilde ambulansa sabitlenir. Birinci olarak, ambulanslarda takılıp çıkarılabilen bağlanma sistemi vardır. Bu sistem ile güvenli bir şekilde geçici olarak kuvöz kilitlenerek araç zeminine bağlanır. ikinci olarak, […]

Yoğun Bakım Ambulansı

 Yoğun Bakım Ambulansı Yoğun bakım ambulansı yönetmelikte yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip araçlardır. Yoğun bakım ambulanslarında, en az 200 mm geniĢliğinde, biri kırmızı biri mavi renkli ve fosforlu özellikte iki Ģerit çevreler. Ambulansın sınıfını gösterir yazılar ve kırmızı renkli hilal iĢareti aracın her iki yanında yer alır. Yoğun bakım ambulansında bir hekim […]

Özel Donanımlı Ambulanslar

Özel Donanımlı Ambulanslar Özel donanımlı ambulanslar, hasta veya yaralıların yaĢ, fiziksel ve tıbbi durumları ile ambulansların görev yaptığı bölgenin coğrafi özelliğine göre, özel olarak tasarlanmıĢ ve buna göre ekip ve ekipmanla donatılmıĢ araçlardır. Özel donanımlı ambulanslar kendi aralarında yoğun bakım ambulansı, yenidoğan ambulansı ve obez ambulans ve arazi tipi ambulans olarak sınıflandırılır. Özel donanımlı ve […]