Sahne Nedir Tanımı ve Açıklaması

Sahne Nedir Tanımı ve Açıklaması
Sahne, oyunun sergilendiği alan, yer anlamına gelmektedir. Sahnenin tarihi serüveni,
insanlığın varoluş dönemine dayanır. İnsanlar topluluğa anlatmak ve aktarmak istediklerini
insanlardan daha yüksek, kendilerine ayrılmış ve kendilerini topluluğa ifade edebilecekleri
mekânlarda anlatma ihtiyacı duymuşlardır. İlk sahne, açık hava sahnesi olarak eski Mısır’da
tapınak avluları ile antik Yunan’da, ortasında sunak bulunan yuvarlak bir düzlük olarak
karşımıza çıkar. İlk kurulan sahnelere örnek olarak ülkemizde Efes’te bulunan ve MÖ
250’de yapılmış olan Ephessos tiyatrosu verilebilir. 10. yüzyıldan sonra yer alan ortaçağ
dinsel tiyatrosunda sahne, sunağın yer aldığı kiliseydi. 14. yüzyıldan sonra sahne, kilisenin
etkisinden kurtulup halka açılmaya başlamıştır. Genelde yapı olarak 180° bir yarı çember
halindeki izleyici yerinin çevrelediği, oyuncunun iyi görülebilmesi ve işitilmesi için ahşap
bir kurulmayla yükseltilen oyun yeri olarak karşımıza çıkar. Sabit ve döner olmak üzere iki
çeşide ayrılır.(Resim 1) İngiltere’de tekerlekli sahne yer alırken Fransa’da sabit eş zamanlı
sahne kullanılıyordu. 1800’den sonra kulisli sahneden kapalı oda dekoruna geçilerek 19.
yüzyılın başında günümüzde de yaygın olarak kullanılan çerçeve sahne geliştirilmiştir.
Burada sahne üç köşeli olup izleyici ile bir dördüncü duvar oluşturulur. Teknik
gelişimler sonucunda sahne; ana sahne (oyuncu sahnesi) , arka sahne, yan sahneler, üst sahne
ve alt sahneden oluşan bir sahne sistemi haline gelmiştir. Ana sahnenin yapısında sahnenin
yeri zeminden 80-120 cm yüksekliktedir. Ön sahne bir perde ile izleyici yerinden ayrılır,
sahne mekanı içinde sahne çerçeveleri, çalışma galerileri, bağlantı merdivenleri ve sahne
aygıtları yer alır. Ana sahne, büyük demir kontrüksiyonlarla araba sahne olarak hareketli
kılına bilmektedir. Bu sahne türü animasyonda hareket alanını genişletmektedir. Değişik
mekanlara uygulanabildiğinden gösterinin yapısına uygun dizayn edilebilir. Sabit sahne
olarak da otel bünyesinde bulunan anfi tiyatrolar kullanılır. Anfi tiyatrolar sabit olduğu için
uygulamalarda zaman ve teçhizat açısından kolaylık sağlar.

Posted in Genel.