Sahne Aktiviteleri Hakkında

Sahne Aktiviteleri Hakkında 

İnsanoğlu tarih boyunca yaşadıklarını, yaşamak istediklerini, sevinçlerini, coşkularını,
sevgisini, hüzünlerini ve paylaşmak istediklerini kendisini büyüleyen sahneye taşımıştır.
Bazıları bu güzellikleri sahnede sergilemek isterken bazıları da kendilerinden bir parçayı
orada görmekten haz duymuşlardır. Bu süreç devam etmiş ve sahne birçok alanda olduğu
gibi eğlence alanında da yerini almıştır.


Günümüzde turizm hareketlerinde insanların dinlenme, yeme-içme vb. ihtiyaçları
yanında, eğlenme ihtiyaçları da en ince ayrıntısına kadar düşünülmüştür.

İnsanlar eğlence
hayatlarından da sahneyi ayırmamış ve ona önemli bir yer vermiştir. Turizm işletmelerinde
animasyon programlarının büyük bir kısmını sahne aktiviteleri oluşturmaktadır.
Animasyonda insanların sahneye karşı olan bu talebi, yanında kalifiye sahne personeli
ihtiyacını da getirmektedir. Günümüz itibariyle bu arz genelde yabancı personel tarafından
karşılanmaktadır. Türk turizminin, alanında uzman, yerli animasyon ekiplerine ihtiyacı
vardır.
Bu ihtiyaç göz önüne alındığında sahne aktivite programları  ile kaliteli
personel yetiştirme adına atılmış önemli bir adım olacağını ümit ediyorum. Ülkemizde
animasyon sahnesi alanında özel bir eğitimin yeterliliğinden söz etmek mümkün değildir.
Sahne aktivite programları modülünü başarıyla bitiren sizlerin bu açığı bir parçada olsa
kapatacağına inanıyoruz.

Posted in Genel.