öZEL ORGANİZASYONUN Tanımı

öZEL ORGANİZASYONUN Tanımı
Özel bir olayı canlandırmak, anmak, özel gün ve olaylarıkutlamak aynızamanda
insanların eğlenceli, hoşça vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla, belirlenen bir tema ya da
olay çerçevesinde; uygun nitelik ve eğitime sahip kişilerce düzenlenmişolan programlara
özel organizasyon denir. Özel organizasyon aktiviteleri, kutlanan günün anlam ve önemine
göre değişiklik gösterir.
Organizasyonun varlık nedeni belirli amaçların, ancak birden fazla kişi ile
gerçekleştirilebilmesidir. Özel organizasyon aktivitelerinde, kutlama, anma etkinliklerinin
yapılacağıyeri düzenleme, oturma düzeni, sahne düzeni, kostüm, dekor hazırlıklarıve
uygulama aşamalarıbir bütün olarak ele alınmalı, birbirleri ile iletişimli görevli personel
oluşturulmalıdır. Yapılacak bu planlama ile özel organizasyon aktiviteleri daha ilgi çekici
olacağından amacına ulaşacaktır
Tatil köylerinde, çocuk kulüplerinde, anaokullarında, yaz okullarında, özel
toplantılarda yaşve gelişim düzeyine, istek ve ilgilere göre özel organizasyonlar planlanarak
uygulanabilir. Örneğin yaşgünleri, dini ve milli bayram kutlamaları, kültürümüzü tanıtıcı
organizasyonlar vb.
Bu organizasyonlara sadece davetli olan kişi ve gruplar katılmaktadır. Çünkü
davetlilerin ortak özellikleri ve paylaşımlarıvardır. Meslek taşokul arkadaşlığıçocuk
kulübü, takım, dernek üyesi vb.

Posted in Genel.