Özel organizasyonların İşletmeye Sağladığı Yararlar

Özel organizasyonların İşletmeye Sağladığı Yararlar
Her işletmenin kendi yapısıiçinde belirlediği bir marka imajıvardır. Hitap ettiği
konuk tipine ve vermek istediği hizmetin şekline göre bir imaj belirleyerek yapılanır.
Eğlence aktiviteleri de bu imajın bir parçasıdır. Eğlence departmanıkendi programını
belirlerken işletmenin imajına uygun aktiviteler oluşturur. Programda yer alan rutin
aktivitelerin yanısıra özel organizasyon programlarıda bu imaja katkısağlayacak şekilde
yapılandırılır.

Posted in Genel.