Özel Organizasyonlarda Planlama

Özel Organizasyonlarda Planlama
Organizasyonlarda işletmenin imkân ve kaynaklarınıen iyi şekilde kullanmak ve
aksaklıklarıortadan kaldırmak için önceden bir planlama yapmak gerekir. Planlamalar
yapılırken otel ya da işletmenin büyüklüğü, olanakları, misafirlerin özellikleri, konaklama
süreleri, ilgi ve ihtiyaçları, mali kaynakları ve görevli personeli göz önünde
bulundurulmalıdır.


Planlama aşamaları şunlardır:
– Organizasyonun amacınıbelirleme
– Hedef kitleyi belirleme
– Uygulama yerini belirleme
– Aktiviteleri belirleme
-Araç gereci belirleme
– Güvenlik önlemlerini alma


Özel organizasyon planının ilk aşamasını, organizasyonun amacıve içinde yer alacak
aktivitelerin belirlenmesi oluşturur. Özel organizasyonlar da aktiviteler katılımcıların
özelliklerine, organizasyonun amacına göre; eğlence, sportif, kültürel, eğitim ve sosyal
içerikli olarak hazırlanmaktadır.
Çocuklar için hazırlanan organizasyonlarda ise yaş, gelişim düzeyi ilgi ve istekler,
ayrıca aktivitelerin belirlenmesinde programın yapılacağıyer, süre, mali durum ve
işletmenin şartlarıda göz önünde bulundurulmalıdır

Resim Günün anlam ve önemi aktivitelerin belirlenmesine yardımcıolur
Organizasyon aktivitelerinin özelliğine göre gereken araç gereçler, önceden tespit
edilir ve bir liste hazırlanır. Animasyon gösterisinin özelliğine göre kullanılacak kostüm ve
aksesuarlar, yüz boyama için makyaj malzemeleri, salonun süslenmesi için fenerler,
bayraklar, balonlar, çiçekler, dekor malzemeleri, yarışmaların özelliğine göre gerekli araç
gereçler önceden belirlenmeli ve hazırlanmalıdır.
İkramda bulunulacak ise yiyecek çeşitleri ve temini planlamada yer almalıdır. Gereken
araç gereç önceden alana yerleştirilmelidir. Oturma yerlerinin ve animasyonda kullanılacak
malzemenin yeterli sayıda, basit, kullanıma uygun ve zarar vermeyecek nitelikte olmasına
özen gösterilmelidir. Kutlama ve özel gün organizasyonlarında havai fişek gösterileri geceye
renk katarak ayrıcalık sunmaktadır

Kullanılacak araç gereçler, yapılacak ikramlar ve havai fişek gösterileri için diğer
departmanlar ve ilgili kişilerle iletişim kurularak işbirliği yapılmalıdır.
Organizasyon aktivitelerinin uygulanmasında güvenlik ile ilgili önlemler önemli bir
yer tutmaktadır. Planlanma aşamasında güvenlik önlemleri de önceden belirlenmelidir.
Özellikle çocuklarla çalışırken bu güvenlik önlemlerinin üzerinde titizlikle durulmalıdır.
Güvenlik önlemlerinin program süresince devam etmesi hayati yönden önem arz eder.
Ayrıca havai fişek gösterileri gibi aktiviteler için özel güvenlik önlemleri gerekmektedir.
Yangın tehlikesine karşıönlemler önceden alınmışolmalıdır

Posted in Genel.