ÖZEL ORAGANİZASYON Programın Özellikleri

ÖZEL ORAGANİZASYON Programın Özellikleri
Özel organizasyon aktivitelerinin amacına ulaşıp başarılıolabilmesi için iyi bir
program hazırlamak şarttır. Programlar turistlere ve günün koşullarına göre değişiklik
gösterir.
Programda bulunmasıgereken özellikler:
– Programlar ilgi çekici ve yaratıcıolmalıdır.
– Program hazırlanırken işletme ve çevre kaynaklarıdikkate alınmalıdır.
– Program hazırlanırken yaş, cinsiyet, kültür, yetenekler ve tatil süresi dikkate
alınmalıdır.
– Bireysel seçim için etkinliklerin çok çeşitli olmasına özen gösterilmelidir.
– Hareketli etkinliklerin yanında (katılımcı olarak spor yapmak), sakin
etkinliklere de yer verilmelidir (sportif etkinliklerde seyirci olmak).
– Ülkelerin kültürel değerleri göz önünde bulundurulmalıdır. Yanlışkültür
aktarımıyapılmamalıdır.
– Geçmişteki tecrübeler göz önünde bulundurulmalıdır.
– Turistlerin yeteneklerini geliştirip aktif katılımlarınısağlayıcıaktivitelere yer
verilmelidir.
– Aktif katılım ile gerçekleştirilen etkinliklerin sonuçlarısergilenmelidir (El işi
aktivitelerini sergileme vb.).
– Programlar teşvik edici olmalıdır.
– Bayram, yılbaşıvb. kutlamalarda farklıgruplar arasında iletişim sağlanmasına
dikkat edilmelidir.
– Çocuklar için hazırlanan özel organizasyonlar ilgi çekici olmalı, kişiliği,
yetenek ve becerileri geliştirici özellik taşımalıdı

Posted in Genel.