Oyunun Yararları

Oyunun Yararları
Oyun, hareket becerilerini bir araya toplayıp uygulamanın en güzel yoludur. İnsanlar,
kurallıoyunlarıoynayarak ve hedeflerini belirleyerek taktik düşünce geliştirirler. Oyunlara
katılan kişilerde eğlencenin yanısıra kendine güven de gelişir. Yeni dostluklar geliştirir.
Oyun günümüz karışık yaşantısının insan üzerinde oluşturduğu stres, çatışma
duygularıve kendisiyle çoğu zaman barışık olmayan insanın yaşadığımonotonluğu ortadan
kaldırır. Dinamik bir ortamın oluşmasına katkısağlar. Oyun, geleceğe ait bir düşünce ve
etkileşim olmaksızın o anda meydana gelen anın da tatmini sağlamaya yönelik bir olgudur.
Çocuklar oyun yoluyla yaşamlarının ileri dönemlerindeki eylemlerle ilgili deneyim
kazanarak hayata hazırlanırlar. İnsanlar oyun yoluyla; boşzaman değerlendirme veya oyun
aracılığıyla kültürel eylemleri tekrarladıklarından, kültür aktarımınıgerçekleştirirler.
İnsanlardaki oyun güdüsü, insan davranışlarınıve kültürel başarılarıharekete geçirir.

Posted in Genel.