Oyunun Tanımı Oyun Nedir

Oyunun Tanımı Oyun Nedir
Oyunun birçok şekilde tanımlarıvardır. Piaget’e göre “Oyun, bir uyumdur.”
Oyun, hareket becerilerini bir araya toplamanın ve uygulamanın en güzel yoludur. Bu
oyunlar genellikle kurallıoyunlardır. İki takım ya da kişi arasında kazanmak için mücadele
edilen belirli kurallara göre oluşan sportif yarışmadır. Oyun her toplumsal ortamda önemli
bir değerdir. Oyun tüm zamanlarda insan uygarlığının önemli bir kültürünü oluşturmuştur.
Sözlük anlamıolarak oyun; hoşça vakit geçirmek için karşılıklıyapılan ve hesap,
dikkat, çeviklik ya da rastlantılara dayanan eğlenceli, şaşkınlık uyandırıcı, öğretici ya da
estetik duygularıokşayıcıhüner olarak tanımlanır.
Oyun, her yaşta insanın hayatında önemli yeri olan bir etkinliktir. Yetişkin için
eğlenmek, dinlenmek, boşzaman etkinliği gibi anlamlar ifade eden oyun, çocuk için yaşadığı
dünyayı, çevresindeki insanlarıanlama ve tanıma aracıdır.
Oyunun fiziksel ve zihinsel yönden gelişmeye katkısıbüyüktür. Oyun, sonucu
düşünülmeden eğlenmek amacıyla yapılan hareketler bütünüdür. Oyun “iş”in karşıtıolarak
düşünülmektedir. Çünkü işte belli bir sonuç söz konusudur.
Oyun, hareket oyunlarıve spor oyunlarıolmak üzere iki bölümde incelenebilir. Sportif
oyunlar, şans oyunları, düşünme oyunları, tasvir oyunları, hareket oyunları, top oyunları,
satranç, dans, bilgisayar oyunlarıgibi değişik isimlerde adlandırılır. Oyun; çocuk oyunları
yetişkinlerin oyunu hatta hayvanların birbirleriyle karşılıklıoynadıklarıoyunlar şeklinde
ortaya çıkmıştır.
Oyun, hareket becerilerini bir araya toplamanın ve uygulamanın en güzel yoludur. Bu
oyunlar genelde kurallıoyunlardır. İki takım ya da kişi arasında kazanmak için mücadele
edilen belirli kurallara göre oluşan sportif yarışmadır. Oyun, geçmişteki kültürlerin ortaya
çıkmasında, toplumların değer yapılarını, adet, örf ve geleneklerini bir anlamda öğrenmemizi
sağlar. Oyun insanda oluşturduğu fantezisi ve zamanıhoşgeçirmesi açısından önemi bir
değerdir.

Posted in Genel.