Oyunun Önemi Nedir

Oyunun Önemi Nedir
Oyun, insanın temel ihtiyacıdır!
Kültürden kültüre göre farklılıklar gösteren ve değişik anlamlar ifade eden oyun;
insanın varlığınısimgeleyen bir kavramdır. Sadece kültürlere göre değil zaman, mekân ve
teknolojik gelişime göre de farklılıklar gösterir.
Oyun esnasında gülme, sevinç, gevşeme ve mutluluk gibi duygular yaşanır. Ancak
oyunun sonucu üzerinde etki eden yarışma esnasında bir gerilim meydana getiren, gayret,
çaba ve mücadele gerektirmektedir.
Oyun süreci içinde oyuncu, zamanıunutarak o anıyaşar. Oyunun bitiminde ise zaman
su gibi olup çoktan akmıştır bile. Bu zaman tanımaz özelliğinden dolayıoyun, sadece o anın
yaşanılmasınısağlayıcıbir faaliyettir.

Posted in Genel.