Oyunun Amacı

Oyunun Amacı
Eski medeniyetlerde, Asya, Güney Amerika, Avrupa ve diğer Ortaçağ feodal
yapısında tıpkı20. yüzyıl medeniyetinde olduğu gibi oyun, yeme, içme gibi bir ihtiyaç
olarak kabul edilirdi. Bunu 1974 yılında Friedrich Schiller “İnsan oynadığıyerde sadece
bütün ve tam bir insandır.” şeklinde belirtmiştir.


Oyun, sporu toplum seviyesine indirebilecek en etkili kitle sporudur. Bugün
medeniyetin yaşam koşullarıağırlığıaltında ezilen kişiler en azından bir araya geldikleri
zaman daha değişik bir uğraşla meşgul olurlar. Boşvakit geçirmeye çalışırlar. Ancak, bu boş
vakit, amaca yönelik olmalıdır ki değerlendirilsin. Artık modern görüşlü toplumlar pasif
dinlenmeyi reddetmişlerdir. Bunun yerine değişik uğraşlarla aktif olarak dinlenmeyi tercih
etmektedir. Bu kişinin ruh ve beden sağlığıiçin vazgeçilmez bir meşguliyettir.
Aktif dinlenmeler; değişik yürüyüşler, yüzme, kışsporları, toplu veya topsuz
oyunlardır. Bütün bunların içinde de oyunlar önemli yer tutar. Oyun günlük faaliyetler
arasına girebilecek en etkili ve yaygın spor dalıdır.
Oyun ve hayat birbirleriyle kaynaşmıştır. Kişi hayatıhep sorunlarıile değil, tatlı
taraflarıile de yaşamalıdır. Bu yolla dinlenip tekrar çalışma gücüne kavuşmalıdır.

Posted in Genel.