Oyun için Program Çizelgesine Yerleştirme Nasıldır

Oyun için Program Çizelgesine Yerleştirme Nasıldır
Planlama bünyesinde yapılan hazırlıklar, en son halini program çizelgesine
yerleştirildikten sonra alır. Yapılan çizelgede aktivite hakkında her türlü bilgi olacağından
oyuna hakim bir bakışaçısıoluşur. Bu sayede de animatörün aktiviteyi yönetmesi ve oyuna
gerektiği yerde müdahale etmesi daha kolay olur.
Bir haftalık oyun aktivite programı

Yaptırılacak olan oyun aktiviteleri, haftalık program çizelgesinde de belirlenerek
tesiste konukların rahat görebileceği info panolarına asılmalıdır. Böylece aktivitelere katılım
hem daha fazla olacaktır, hem de işletmeye gelen konukların memnuniyeti artacaktır.

Posted in Genel.