Mermerin  Sertlikleri Nedir

Mermerin  Sertlikleri Nedir
Sertlik, genelde minerallere özgü bir özelliktir. Bir mineralin dıştan gelen mekanik bir
etkiye karşı göstermiş olduğu dirençtir. Yalnızca mineraller için mohs sertlik tablosu
hazırlanmıştır. Buna göre bu tablodaki bir mineral, kendisinden daha fazla sert olan başka bir
mineral tarafından çizilebilir. Aşağıda minerallerin sertlik değerleri verilmiştir.
MİNERAL SERTLİK
Talk 1
Jips 2
Kalsit 3
Florit 4
Apatit 5
Feldspat 6
Kuvars 7
Topaz 8
Korund 9
Elmas 10
Mermer, bir veya birkaç mineralden oluşan bir kayaçtır. Bu kayacın içinde bulunan
minerallerin sertliği kayacın sertliğini belirler. Kayacın sertliğini belirleyen özellikler
şunlardır:
Mineral bileşimi: Sadece kalsitten oluşan bir mermerin sertliği 3-3.5 arasında değişir.
Bu değişim tane iriliği ve dokusal özelliklerle oluşur. Mermerin içine biraz dolomit girmiş
ise sertlik biraz daha artar. Mermer içinde silikat mineralleri bulunursa sertlik 4 ün üzerine

çıkar. Özellikle kayaçta kuvars bulunması sertliği daha da artırır. Sert mermerler grubuna
giren granit, siyenit, gabro gibi silikat minerallerince zengin kayaçların sertliği 6-7
aralığındadır.
Tane boyutu: Mermer ne kadar ince taneli ise sertliği o kadar fazladır. İnce taneli
Afyon mermeri, iri taneli Bursa mermerinden daha serttir. Aynı özellikler sert mermerler
içinde geçerlidir.
Doku: Tane sınırları düzgün ve iç içe grift değilse mermer daha yumuşaktır. Tane
sınırları girintili ve çıkıntılı ise mermer daha da sertleşecektir. Dolayısıyla metamorfizma
geçirip tane sınırları düzlenmiş mermerler metamorfize olmamış mermerlere göre daha
yumuşaktır. Mermerlerde Schmidt çekici kullanarak schmidt sertliği ve shore scleroskobu
kullanarak shore sertliği bulunabilir.

Posted in Makine.