Mermerin gözenekliliği

Gözeneklilik (Porozite)
Mermerin gözenekliliğini tanımlayan porozite, mermerdeki boşluk hacminin toplam
hacme oranının yüzde olarak ifadesidir. Mermerin gözenekli olması istenmeyen bir
durumdur. Gözenekler mermerin dayanımını azaltıp kırılgan hâle getirmektedir. Ayrıca
gözeneklerin giderilmesi için dolgu işlemi yapmak gerekir. Bu da ek bir maliyet
getirmektedir.

Posted in Genel.