Mermer Sertlik Değeri Kesme İlişkisi

Mermer Sertlik Değeri Kesme İlişkisi
Kesme işlemlerinde kesilen malzeme ile kesici arasındaki ilişki incelendiğinde
meydana gelen malzemenin cinsi, kesicinin cinsi, ısı, ilerleme hızı ve soğutma sıvısı kesmeyi
etkiler. Özellikle sert ve yumuşak malzemeler kesilirken kullanılan kesicinin cinsi her zaman
önem taşımıştır. Örneğin, graniti keserken elmas soketli dairesel testerelerin kullanılması
gerekirken mermerin kesiminde sert maden uçlu soket kullanılan dairesel testereler
kullanılmaktadır. İlerleme hızları da malzemeye göre değişmektedir.
Yüzey kesme hızı (ilerleme hızı), birim zamanda kesilen malzeme miktarı olup
genellikle cm²/dk. olarak ifade edilir. Kesme hızını veren bağıntı:
V = (L x H) x t
V: Kesme hızı (cm²/dk.)
L: Taşın uzunluğu (cm)
H: Taşın yüksekliği(cm)
t: Kesmeye harcanan süre (dk.)
Kesme hızı, çevresel hızla birlikte testereye uygulanan baskıya bağlıdır. Elmaslı
dairesel testerenin mermerdeki kesme hızı 500cm²/dk. civarındadır.
Elmas soketli dairesel testerelerde çevresel hız ve ilerleme miktarı, kesilecek taşın
sertlik ve aşındırıcılığına bağlı olarak seçilir. İstenilen çevresel hızı karşılayacak motor
devirleri testere imalatçı firmaları tarafından verilmektedir. Tablo 1.4’te testere çapına göre
çevresel hızlar görülmektedir.
Gereğinden düşük çevresel hızlar, elmasın kesme işlemini gerçekleştirebileceği
çarpma hızı azalacağından elmas verimsiz bir kesme yapar. Aynı zamanda testerenin
aşınmasını hızlandırır. Yüksek kesme hızı durumunda ise soketler üzerinde elmas tanecikleri
yeterli kesme işlemi yapamadan matristen kaymakta ve testerenin çabuk tükenmesine yol
açmaktadır.
Çevresel hız (m/sn.) kayaç çeşitlerine göre;
 Granit gibi sert taşlarda 20-30
 Mermer gibi orta sert taşlarda 30-50
 Travertenlerde ise 50-65
olmalıdır.

Posted in Genel.