Mermer Eğilme Direnci

Mermer Eğilme Direnci
Eğilme dayanımı, standart boyutlardaki plaka mermerlerin belirli doğrultuda kırılmaya
karşı gösterdikleri dirençtir. Mermerlerin kullanımı, genellikle belirli boyut ve kalınlıklarda
plaka şeklinde olduğundan eğilme direnci son derece önemlidir. Eğilme dayanımının
belirlenebilmesi için, mermer bloklarından tabakalaşma yönü dikkate alınarak 50 mm /100
mm /200 mm boyutlarında numunelerden en az 5 adet hazırlanmalıdır. Deney numuneleri,
deney düzeneğinde numuneler arası mesafe 180 mm olacak şekilde deney presi tablaları
arasına, yükleme ortadan uygulanacak biçimde yerleştirilir. Numune üzerine yaklaşık 5 kg
kuvvetlik yük verilerek mesnetlerin tam yerleştirilmesi sağlanır. Daha sonra yük artışı
dakikada 450 kg’ı geçmeyecek şekilde artırılır ve yenilme anındaki yük değeri kaydedilir.

Posted in Makine.