Mermer Basma Dayanımları

Mermer Basma Dayanımları
Basma dayanımı, belirli boyutlardaki mermerlerin tek eksende etkiyen gerilmeler
karşısında davranışları ve kırılmaya olan mukavemetleridir. Tek eksenli basınç dayanımı
deneyi TS 699 ve ISRM standartlarında, kenarları yaklaşık 70 mm olan küp deney
numunelerinin kullanımları önerilmiştir. Ancak kenarları 50 mm den küçük olmayan küp
numuneler nominal boy/çap oranı 1/1 den küçük olmayan silindirik deney numuneleri de
kullanılabilmektedir. Ancak iri kristalli ve dokusal özellikleri değişik olan mermerlerde hem
küp hem de silindirik numunelerin kenarları 100 mm den az olmamalıdır. Deneyler için en
az beşer numune hazırlanır. Tabakalı mermer yapılarında deneyler numunelerin iki farklı
doğrultusunda yapılır.
 Tabakalanma doğrultusuna dik, suyuna dik kesim yönü
 Tabakalanma doğrultusuna paralel, suyuna kesim yönü
Deney numuneleri bir etüvde 105ºC sıcaklıkta değişmez kütleye gelinceye kadar
kurutularak desikatörde oda sıcaklığına kadar soğutulur. Oda sıcaklığında ve %40-60 bağıl
nemli ortamda en az 48 saat süre ile kondisyonlanır. 0.1 mm hassasiyetle yüzey boyutları bir
kumpas ile ölçülerek deney presi tablaları arasına yerleştirilir. Saniyede ortalama 10 kg/cm²
lik bir basınç gerilmesi altında deney numuneleri kırılıncaya kadar yükleme yapılarak, her
bir numunenin yenilme yük değeri ve yenilme şekli kaydedilir.

Posted in Genel.