Masa Tenisi Nedir Kuralları

Masa Tenisi Nedir Kuralları
Oyun alanıolan masanın üst yüzeyi 2.74 m uzunluğunda ve 1.52 m genişliğindedir.
Yerden yüksekliği 76 cm olan dikdörtgen şeklinde bir masadır. Masanın yüzeyi, 30 cm
yüksekten bırakılan nizami topu, her noktasında 23 cm zıplatan bir malzemeden oluşmuştur.
Oyun alanının yüzeyi koyu renkli ve mat olmalıdır. Oyun alanının 1.52 m’lik en, 2.74
m’lik boy kenarlarında 2cm genişliğinde beyaz çizgi olacaktır. Oyun alanı, dikey net bir
çizgi ile enlemesine iki eşit parçaya bölünmelidir.


Söz konusu net çizgi parça halinde oyun alanıgenişliğini tamamen kaplamalıdır.
Çift maçlarıiçin, oyun alanıdikey olarak ortadan 3mm genişliğinde beyaz çizgi ile iki eşit
parçaya bölünmelidir. Bu çizgi her iki oyun alanında sağbölümün bir parçasıolacaktır.
Net düzeneği:
Bir net,
Ayarları,
Masa bağlantımekanizması,
Destek çubuklarından oluşur.
Net, iki ucundan bir ip ile 15.25 cm yüksekliğindeki destek çubuklarına asılmalıdır.
Bunların dışlimitleri yan çizginin 15.25 cm dışında olacaktır.Netin üstü, net boyunca oyun
yüzeyinden 15.25 cm yükseklikte olmalıdır.Netin alt kenarları, net boyunca oyun alanına
mümkün olabildiği kadar yakın olmalıdır. Netin yan kenarlarıise destek çubuklarına
mümkün olduğu kadar yakın olmalıdır

Masa tenisi topunun özellikleri
Top küre şeklinde ve 40 mm çapında olmalıdır.
Topun ağırlığı2,7 gramdır.
Top selüloit ya da benzeri plastik malzemeden mat beyaz veya portakal renkli
olmalıdır.

Raket
Raket, herhangi bir şekil, boy ve ağırlıkta olabilir. Ancak, topla buluşacak yüzeyi düz
olmalıve esnememelidir. Raket kalınlığının en az % 85’i ağaçtan olmalıdır. Tahta arasına
konabilecek fiber tabanlıkarbon fiber, cam fiber veya sıkıştırılmışkâğıt malzemelerin
kalınlığı0.35 mm’den veya raket kalınlığının %7,5 oranından fazla olmamalıdır. Raketin
topla buluşan yüzeyi yapışkanla birlikte kalınlığı2mm’yi geçmeyen süngersiz tırtıl lastik
veya tırtıllarıiçeride veya dışarıda yapışkan dâhil kalınlığı4 milimetrenin üzerinde olmayan
sandviç lastikle kaplıolmalıdır.
Raket tahtası, sınırlarının dışına taşmayacak şekilde kaplama malzemesi ile
kaplanmalıdır. Raketin sapına yakın parmak konan bölümler kısımlar kaplıolmayabileceği
gibi farklımalzeme ile kaplıda olabilir. Kaplama malzemesinin yüzeyi, raketin bir yanında
koyu kırmızı, diğer yanında siyah ve mat renkli olmalıdır.

Masa tenisi ile ilgili tanımlar
Ralli: Topun oyunda kaldığısürenin tanımlamasıdır.
Top: Oyuncunun avucunda sabit durumdayken, servis anında havaya atılmadan önceki anda,
net ya da sayıya karar verilene kadar oyundadır.
Net: Sayıya ulaşmayan bir rallidir.
Sayı: Sonuca ulaşan bir rallidir.
Raket eli: Raketi tutan eldir.
Serbest el: Raketi tutmayan eldir.
Bir oyuncu topa, elinde tuttuğu raket veya raketi tuttuğu elin bilekten aşağısıyla
dokunursa vuruşyapmışsayılır. Rakip topa vurduktan sonra, top karşıdaki oyuncunun
alanına değmeden ya da oyun alanının dışına çıkmadan karşıoyuncunun giydiği ya da
taşıdığıbir şey topa dokunursa, bu oyuncu topu engellemişsayılır

Servis atan: Rallide topa ilk vuran oyuncudur.
Karşılayıcı: Rallide topa ikinci olarak vuran oyuncudur.
Hakem:Maçın kontrolünü sağlayan görevli kişidir.
Yardımcıhakem: Hakeme belirli konularda yardım eden görevlidir.
Servis atacak oyuncu falso vermeden topu dik veya dike yakın bir şekilde avuç
içinden yukarıdoğru en az 16 cm yükselecek ve düşecek şekilde atmalıdır. Top, yükselme ve
düşme esnasında vuruşyapılana dek hiçbir şeye değmemelidir.Top düşerken, servis atan
oyuncu topa önce kendi sahasına sonra da net düzeneğinin üzerinden geçip karşısahaya
değecek şekilde vurmalıdır. Çiftlerde top, sırasıyla atan ve karşılayan oyuncunun sahasının
sağyarısına değmelidir.
Top ve raket, topun servis için elde sabit duruşundan havaya atılıp raketle temas edene
kadar geçen süre zarfınca oyun alanıseviyesinin üzerinde olmalıdır. Topa vurulduğu an, top
servis atanın saha uç noktasından geride olmalıdır. Ancak, servis atan kişinin kolu dışında,
başı, bacağıya da vücudundan masaya en uzak olanından daha geride olmamalıdır.
İyi bir karşılama, servisten ya da rakip vuruştan gelen topun karşıvuruşla net
düzeneğinin üzerinden veya dışından fileye değerek veya değmeksizin geçip rakip sahaya
değmesidir.
Vuruşsırası: Teklerde, servis atan geçerli bir servis atacak, karşılayan geçerli vuruş
yapacaktır. Bundan sonra sırasıyla her iki oyuncu geçerli vuruşlar yapmalıdır.
Çiftlerde, servis atan geçerli bir servis atmalı, karşılayan geçerli vuruşyapmalıdır.
Sonrasında, servis atanın ortağıgeçerli bir vuruşyapmalı, peşi sıra servis karşılayanın ortağı
geçerli bir vuruş yapmalıdır. Bundan sonra oyuncular bu sırada geçerli vuruşlar
yapmalıdırlar.
Net: Aşağıdaki durumlarda ralli ‘Net’ olur:
Geçerli bir servis fileye dokunursa ya da servis karşılayan veya partneri tarafından
engellenirse,
Karşılayan oyuncu ya da oyuncular hazır olmadan atılan servislerde, oyuncu ya
da oyuncular servisi karşılama teşebbüsünde bulunmazlarsa,
Oyuncuların kontrolü dışında gelişen bir dışetkenin engellemesi ile geçerli servis
atamama ya da karşılayamama durumunda,
Oyun hakem veya yardımcısıtarafından durdurulmuşise net olur.
Oyun aşağıdaki durumlarda durdurulur:
Servis atma, karşılama sırasıveya saha değişimi hatalarının düzeltilmesi için,
Uzun süren karşılaşmalarda hızlandırılmışsistemi devreye sokmak için,
Oyuncuyu uyarmak veya cezalandırmak için,
Oyun şartlarında ralliyi etkileyecek bir rahatsızlık oluştuğunda oyun durdurulur.

Sayıkazanma: Rallide bir net yoksa oyunculardan birisi aşağıdaki şartlarda sayıalır:
– Rakip geçerli servis kullanamazsa,
– Rakip geçerli karşılama yapamazsa,
– Geçerli servis ya da karşılama sonrasırakip vurmadan önce top net düzeneği
haricinde bir şeye değerse,
– Rakip vuruşyaptıktan sonra top oyun alanına değmeden uç noktalar dışına
çıkarsa,
– Rakip topu engellerse,
– Rakip topa peşpeşe iki kez vurursa,
– Rakip ya da rakibin giydiği veya taşıdığıbir şey oyun alanınıyerinden oynatırsa,
– Rakip ya da rakibin giydiği veya taşıdığıbir şey file düzeneğine temas ederse,
– Rakibin serbest eli oyun alanına temas ederse,
– Çiftlerde, rakip ilk servis atan ve karşılayan ile başlayan sırayıbozacak şekilde
vuruşyaparsa, sayıalır.
Set: Her iki oyuncunun 10 sayıalmasıharicinde 11 sayıya ulaşan oyuncu kazanır. Her iki
oyuncu 10’ar sayıalırsa seti, peşpeşe 2 sayıalıp rakibinin 2 sayıönüne geçen oyuncu
kazanır

 

Maç: Maçın bitmesi ise:
– Maç, herhangi bir tekil sayılıset üzerinden yapılır.
– Maç sırasında oyun, set aralarında oyuncuların alabileceği 2 dakikayıgeçmeyecek
aralar dışında kesintiye uğramadan süreservis, karşılama ve saha tercihi ilk servis
kullanma, karşılama ve saha seçimi kura ile belirlenir.
– Kazanan, servis kullanma ya da saha seçimini yapar.
– Bir oyuncu veya çift, servis kullanma, karşılama ya da saha seçimi yaptığında
karşıoyuncu veya çift diğer tercihe sahip olacaktır.
– Set sonuna kadar her iki sayıdan sonra, servis karşılayan oyuncu veya çift servis
atan oyuncu veya çift olacaktır. Bunun istisnasıher iki oyuncu veya çiftlerin 10’ar
sayısıolmasıveya hızlandırılmışsistemin devrede olmasıdır. Bu durumda servis
atma ve karşılama sırasıaynıolmak şartıyla her oyuncu sıra ile bir servis
atacaktır

– Çiftler maçında servis atacak olan çift, servise kiminle başlayacağını, karşıtaraf
ise önce kimin karşılayacağınıbelirler. Sonraki setlerde, ilk karşılayan oyuncu, bir
önceki sette bu oyuncuya servis atan oyuncu olmalıdır.
– Çiftlerde servis değişimlerinde, son karşılayıcıservis atan oyuncu, son servis atan
oyuncunun ortağıise karşılayıcıolur.
– Servis atan oyuncu veya çift bir sonraki sette karşılayan oyuncu veya çift
olacaktır. Çiftlerde, oyunun olabilecek en son setinde bir taraf 5 sayıya ulaştığında
karşılayan taraftaki oyuncular karşılama sıralarınıdeğiştirir.
– Sete oyun alanının bir tarafında başlayan oyuncu veya çift, bir sonraki sete oyun
alanının diğer tarafında başlar. Olabilecek en son sette bir taraf 5 sayıya ulaştığı
zaman sahalarıdeğiştirirler.
Kural değişiklikleri 2001
– Setler 11 sayıda biter.
– Maçlar 7 veya 9 set üzerinden oynanır.
– Her iki sayıda bir servis değişir.
– Maç son sete uzarsa, son sette bir oyuncu 5 sayıya ulaşınca oyuncular sahaları
değiştirir.
– Hangi maçların 7 veya 9 set üzerinden oynanacağına ittf teknik komitesi karar
verir.

 

 

 

Posted in Genel.