Malzeme takip formları

Malzeme takip formları: Tesis içinde aktivite vb. nedenlerle konuklara geçici
kullanımları için verilen malzemelerle ilgili olarak animasyon masasında görevli
animatörün sorumluluğunda olan malzemeleri takip etmesi gerekir. Bunlarla
ilgili olarak günlük düzenlenen malzeme takip formlarını kullanmaları gerekir.
Bu formlarda malzemenin cinsi, adedi, veriliş tarihi, saati, iade zamanı, konuğun
oda numarası vb. bilgiler yer alır.
Konuğa geçici olarak verilen bu malzemeler, animasyon masasında görevli
animatörün sorumluluğunda olması nedeniyle animatör, mutlaka geri gelmeyen malzemeleri
toplamak zorundadır. Malzemelerin geri gelmesini sağlamak amacıyla tesisler, konuktan oda
anahtarı, güneş gözlüğü vb. kişisel malzemelerini depozito niteliğinde emanete almak gibi
çeşitli tedbirler alır. Malzemenin geri gelmesinden sonra konuğa kişisel eşyası imza
karşılığında teslim edilir. Bazı tesisler golf takımları gibi pahalı malzemeler karşılığında
döviz bazında depozitolar almaktadır. Ancak esas olan küçük malzemelerde diğer yöntemi
uygulamaktır.

Posted in Genel.