İşletmedeki günlük aktiviteleri zamanlarını ve yerlerini gösteren program tanıtım ilanları

İşletmedeki günlük aktiviteleri zamanlarını ve yerlerini gösteren program
tanıtım ilanları: Tesiste sergilenecek olan günlük aktivite ve showların
(gösterilerin) saatleri, yerleri, görev alacak animatörün ismi vb. bilgileri içeren
tanıtım ilanlarına yer verilebilinir. Bunun yanı sıra özellikle kapalı mekan info
desk veya animasyon masasında kapalı devre yayını yapan tv, monitör vb.
sistemlerle tanıtım yayınları yapılabilir

Posted in Genel.