Çeşitli aktivite, yarışma ve turnuvalara katılım çizelgeleri

Çeşitli aktivite, yarışma ve turnuvalara katılım çizelgeleri: Tesislerde zaman
zaman düzenlenen yarışma, turnuva vb. aktivitelere katılımlar için önceden
katılımcı listesi hazırlamak gerekebilir. Bunlar için hazırlanmış basılı standart
evraklar yoktur. Her işletme, kendisi için bir çizelge hazırlayabileceği gibi
herhangi bir kâğıda da listeleme yapabilir.

Posted in Genel.