Mermer Eğilme Direnci

Mermer Eğilme Direnci Eğilme dayanımı, standart boyutlardaki plaka mermerlerin belirli doğrultuda kırılmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Mermerlerin kullanımı, genellikle belirli boyut ve kalınlıklarda plaka şeklinde olduğundan eğilme direnci son derece önemlidir. Eğilme dayanımının belirlenebilmesi için, mermer bloklarından tabakalaşma yönü dikkate alınarak 50 mm /100 mm /200 mm boyutlarında numunelerden en az 5 adet hazırlanmalıdır. Deney numuneleri, […]

Mermerin  Sertlikleri Nedir

Mermerin  Sertlikleri Nedir Sertlik, genelde minerallere özgü bir özelliktir. Bir mineralin dıştan gelen mekanik bir etkiye karşı göstermiş olduğu dirençtir. Yalnızca mineraller için mohs sertlik tablosu hazırlanmıştır. Buna göre bu tablodaki bir mineral, kendisinden daha fazla sert olan başka bir mineral tarafından çizilebilir. Aşağıda minerallerin sertlik değerleri verilmiştir. MİNERAL SERTLİK Talk 1 Jips 2 Kalsit […]

DISTRIBÜTÖRSÜZ TIP ELEKTRONIK ATEŞLEME SISTEMI

DISTRIBÜTÖRSÜZ TIP ELEKTRONIK ATEŞLEME SISTEMI Gelişen teknoloji ile araç bakım maliyetlerini azaltmak ve ateşleme sistemi performansını arttırmak için distribütör tamamıyla kaldırılmış ve yerine distribütörsüz (direkt) ateşleme sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.

Volan veya Kasnaktan Uyartımlı ateşleme sistemi

Volan veya Kasnaktan Uyartımlı ateşleme sistemi Manyetik kumandalı ateşleme sisteminin bir başka şekli de Resim 2.22. görülmektedir. Burada, distribütör içinde bulunan sinyal jeneratörü volan muhafazasına yerleştirilmiştir. Volan üzerine bir boş diş bırakılmıştır. Sinyal jeneratörü (ÜÖN sensörü) boş dişin hizasına gelince, alttaki grafikte görüldüğü gibi bir endüksiyon gerilimi meydana getirir. Bu sinyal, elektronik kontrol ünitesine iletilir. […]

Akım geçiş süresinin (kam açısının) azaltılıp çoğaltılması

Akım geçiş süresinin (kam açısının) azaltılıp çoğaltılması Kam açısı klasik ateşleme sistemlerinde bir silindire düşen distribütör dönüş açısının % 60’ı kadardır. Bu açının sabit olması nedeniyle, motorun devri arttıkça primer devreden akımın geçiş süresi kısalır ve yüksek hızlarda bobinin doygunluğa erişme miktarı azalır. Yeni nesil elektronik ateşleme sistemlerinde primer devre akımının geçiş süresi çeşitli şekillerde […]