Animasyonda Özel Organizasyonun Yeri Nedir

Animasyonda Özel Organizasyonun Yeri Nedir
Animasyon aktiviteleri hoşilginç bir tatil geçirmeye imkân veren her türlü faaliyeti
kapsar. Doğasıgüzel, sakin bir çevre, ilgi çekici bir ortam, turistik bir tesis ve turistlerin
beklentilerine uygun eğlence ve organizasyonlar, yaratıcıve kişiliği geliştiren olanaklar
animasyon kavramınıoluşturur.
Animasyon aktivitelerinin en önemli görevi can sıkıntısınıönlemektir. Sosyo-kültürel
ve eğitim amaçlıbirçok faaliyetin oluşturulmasında organizasyon temel bir role sahiptir.
Yarışmalar, şovlar, taklit ve gösterilerde animasyon önemli bir yer tutar. Özel
organizasyonlarda animatörlere oldukça önemli görevler düşmektedir. Animatörler bu
aktivitelerde programısunmakla görevlidir. Yarışma, şov ve gösterilerde aktif yer alarak ve
seyircileri yönlendirerek organizasyonların başarıoranlarınıartırmada önemli rol oynarlar.
Animasyon özel organizasyonların ayrılmaz bir parçasıdır

Posted in Genel.