Animasyonda Oyunun Yeri

Animasyonda Oyunun Yeri
İnsanların boşzamanlarınıgönüllü olarak katıldıkları, dinlendirici, eğlendirici ve
mutlu edici etkinlikler için kullanmasına boşzaman değerlendirme denir. Turizm, boşzaman
değerlendirmeyle ilgili olay ve ilişkileri kapsamaktadır. Animasyon, en kısa anlamıyla
turizm işletmelerinde turistlere sunulan boşzaman değerlendirme etkinlikleridir.
Oyun, haz ve neşe sağlayan bir faaliyettir. Kişi bu tür faaliyetlere katılmak suretiyle
mutlu olur. Zaten faaliyete katılmaktaki esas amaç da faaliyetin uygulandığısüre içinde anlık
tatmini yakalamak ve yapılan etkinlikten zevk almaktır. Ruhsal ve bedensel doyuma
ulaşmaktır. İşletmelerde düzenlenen oyun aktivite programlarının amaçları, konaklama
süresince tatilini geçiren insanlara hoşça vakit geçirmelerini sağlamaktır. Hayat kalitesini
artırarak, tatmin düzeylerini etkileyip sosyalleşmeye yardımcıolmaktadır. Yaratıcılık, kişisel
beceri ve yeteneklerinin gelişimine katkıda bulunmaktır. Kısaca, kaliteli bir tatil
geçirmektir. Bir turistik merkezdeki animasyon faaliyetleri, genişölçüde işletmenin
çekiciliğine, kaynaklarına ve tesislerine bağlıdır. Bu faaliyetlerin uygulanması, geliştirilmesi
ve hizmetlerin yaratılmasıiyi bir organizasyon ile olur.
Yetişkinlerle çocukların eğlence birimleri birbirinden ayrılmıştır. Çünkü bu iki grubun
eğlence anlayışlarıbirbirinden farklıdır. Çocuk oyun aktivite programlarıdaha çok mini
kulüp çatısıaltında gerçekleşmektedir. Bu çatının altında oyun odaları, oyun bahçeleri ve
değişik sahneler bulunmaktadır. Bulunduklarıortamın değişkenliğine göre çocuklar için
uygulatılacak olan oyun aktiviteleri malzemeler konusunda da değişkenlik gösterir.
İşletmelere tatil ve dinlenme amacıyla gelen insanlar katıldıklarıoyunlarla hem
eğlenirler, hem de streslerini atarak yeni dostluklar kurarlar. Oyunlar ilgi duyularak,
inanılarak, doyum sağlanarak gerçekleştirilen bir yaşam etkinliğidir. Boşzamanların oyun
yoluyla değerlendirilmesi insan olmanın bir gereğidir.

Posted in Genel.