Animasyonda Oyun Malzemeleri

Animasyonda Oyun Malzemeleri
Oyun malzemeleri her oyunun anlatıldığıbölümde verilmiştir. Oyun malzemeleri
sezon başında ayarlanır. Hangi malzemenin nerede bulunacağı, miktarıve konuklara nasıl
teslim edileceği belirlenir. Özellikle konuğa verilen malzemenin verilmesi ve iadesi ile ilgili
kurallar konuğa anlatılmalıdır. Malzemeye zarar verilmesi durumunda zararın temin edilmesi konusu özellikle belirtilmelidir.


Oyun malzemeleri aşağıdaki özellikleri taşımalıdır:
– Kesici, batıcı, yaralanmalara neden olacak malzemeler kullanılmamalıdır.
– İlgi çekici renklere sahip olmalıdır.
– Sağlık açısından zararsız maddelerden yapılmışolmalıdır.
– Oyun malzemeleri mutlaka temiz olmalıdır.
– Salıncak, kaydırak vb. malzemelerin sağlam, kaliteli ve kazalarıönleyici yapıda
olmalarına dikkat edilmelidir.
– Oyun alanlarıkatılımcılara zarar vermeyecek şekilde düzenlenmelidir.
– Havuz ve sahillerde yapılacak olan etkinliklerde katılımcıların özelliklerine göre
malzemeler belirlenmelidir.
Programın içerisinde yer alacak oyun aktivitesi oluşturulurken aşağıdaki basamaklar
izlenir:
Oyunun adı :
Oyunun konusu :
Oyunun hedefi :
Başlama saati :
Süresi :
Animatör sayısı:
Kullanılacak araç gereçler :
Kostümler :
Oyun alanı :

Bu planlamaya bir örnek verecek olursak;
Oyunun adı: Mini Basket Atma Yarışması
Oyunun konusu: Çocuklar için düzenlenmişmini basketbol sahasında basket atabilme
becerilesi
Oyunun Hedefi: Belirlenen süre içerisinde en çok basketi atabilme
Başlama saati: Saat: 15:30
Süresi: 15 dakika
Animatör sayısı: 2
Kullanılacak araç gereçler: Mini basket potaları, basketbol topları
Kostümler: Oluşturulacak takımlara renkli tişörtler
Oyun alanı: Çizgileriyle belirlenmişmini basketbol sahası

 

Posted in Genel.