Animasyon masasında Malzeme Teslim Formları

Malzeme Teslim Formları
Animasyon masasında konuğa verilen malzemenin takibini yapabilmek için misafir
adına doldurulan belgedir. Bu belgede müşterinin adı, soyadı, milliyeti, yaşı, aldığı
malzemenin ne olduğu, oda numarası ve malzemeyi aldığı saat yazılır. Doldurulan bu form
aynı zamanda milletlerin ve yaş guruplarının yöneldiği animasyon faaliyetlerinin
belirlenmesinde yardımcı olur. Bu bilgiler yeni aktivite programları planlamalarını
belirlemede rehberlik eder. Malzeme teslim formlarının standartlaşmış şekli yoktur. Her
işletme kendisine göre bir belge düzenleyip matbu haline getirmiştir.
Malzeme teslim formu işletmelerin malzeme tesliminde izledikleri politikaya göre
farklılık gösterir (, BakınızTablo2.1 ve Tablo2.2).
Animasyon masası personeli, faaliyet günü sonunda malzeme sayımını yaparak eksik
malzeme için ilgili birimlere bilgi verir. Yerine konulması gereken malzemeler satış
departmanından talep edilir

Posted in Genel.