Animasyon masası

Animasyon masası; tesiste konukların rahatça görebilecekleri merkezi yerlere kurulan,
işletmedeki animasyon aktiviteleri ile ilgili bilgi alabilecekleri ve malzeme temin
edebilecekleri yerlerdir. Bu noktalar, çoğunlukla konukların topluca ve sıklıkla uğradıkları
havuz başı vb. yerlerden oluşur. Bu tür yerleri seçmekteki amaç; konukların, tesisin bu
alandaki aktive ve animasyonla ilgili programlarından mümkün olduğunca bilgilenip
yararlanmalarını sağlamaktır. Bu durumda animasyonun ve ekibinin var oluş amacını
desteklemektedir.
Birçok işletmede animation info (bilgilendirme), info desk olarak da isimlendirilen
animasyon masasında görev yapan animatörler, aynı zamanda konuklarla birebir ilişkiler
kurarak kendisi, ekibi, tesisi ve ülkesi adına olumlu izlenimler oluşmasına da yardımcı
olurlar. Burada verilen hizmet en az guest contact (animasyon faaliyeti haricinde konuklarla
kurulan iletişim) sırasında sağlanan iletişim kadar önemlidir. Bu nedenle son derece bilinçli
ve sosyal yönü gelişmiş animatörlerin görevlendirilmesinde yarar vardır. Animasyon
masasında görevlendirilen personelin yabancı dilinin de iyi düzeyde olması gerekir.
İşletmeler burada görevlendirecekleri animatörlerin tümünü belirli periyotlarda
dönüşümlü olarak kullanabildikleri gibi, önceden belirledikleri animatörleri tüm sezon
boyunca sadece animasyon masasında görev alacak şekilde de kullanabilirler.

Posted in Genel.