Animasyon Masası Personelinin Görevleri

Animasyon Masası Personelinin Görevleri
Animasyon hizmetlerinin verimliliğinin sağlanması ve beklenen faydalara
ulaşmasında animasyon masası personelinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmesi
zorunludur. Bu görev ve sorululukları şöyle sıralayabiliriz:
Genel temizlik ve hijyen kurallarına uymak,
Kişisel bakımını sağlamak,
Animasyon hizmetleri yardımcı servis niteliği taşıdığından diğer departmanların
personeli ile olumlu iletişim kurmak ve koordineli çalışmak,
Konukları güdülemek, teşvik etmek ve gönüllü olarak animasyon etkinliklerine
katılmalarını sağlamak,
Çalışma saatlerine uymak,
Tesisi ve çevresini gerektiğinde konuklara bilgi aktaracak kadar tanımak,
Tesis içindeki tüm outletlerin ( konuklara hizmet sunulan birimler) açılış –
kapanış saatlerini ve yerlerini bilmek,
Aktivite ve animasyon programları hakkında en azından bilgi sahibi olmak,
Astları ve üstleri ile olumlu ilişkiler kurmak,
Problem konuklara karşı saygılı, güler yüzlü ve sakin olmak
Problemleri güçleştirmek değil zamanında çözümden yana olmak
Konuğun şikâyetlerini dinlemek, çözümünü sağlamak
Tesisin genel kurallarını bilmek ve uygulamak
Şahsi ve/veya tesisle ilgili problemleri hakkında konuklarla konuşmak
Kendini, ekibini, tesisi ve ülkeyi zor duruma düşürecek davranış, konu ve
konuşmalardan kaçınmak,
Açılmamış hiçbir alanı izinsiz kullanmamak
Çalışma alanındaki tüm malzemelerin takibini yapmak
Zarar gören ya da eksilen malzemelerle ilgili şefini bilgilendirmek
Düzenlenmesi gereken evrakları zamanında düzenlemek
Çalışma alanının temizlik ve düzenini sağlamak vb. görev ve sorumlulukları
vardır.

Posted in Genel.