Animasyon Masası Malzeme Teslim İşlemleri

Malzeme Teslim İşlemleri
Animasyon masaları, genellikle havuz kenarında ya da yakın yerlerde hazırlandığı için
çalışma saatleri de çoğunlukla havuzun kullanım saatleri içersindedir (09.00-18.00). Bu süre
içerisinde konukların çeşitli aktivite malzemeleri ile ilgili istekleri bu işlemlere uygun olarak
hazırlanmış formlara gerçekleştirilir. Aktivite malzemelerinin konuklara teslimi sırasında,
malzemeler tam ve eksiksiz olarak teslim edilmelidir. Konuklardan kişisel eşyalar
alınabileceği gibi eğer tesisin düzenlediği bir depozito kartı varsa oda kabul edilebilir.
Konuklara verilen malzemenin kaydının tutulması malzeme takibi için olduğu kadar
istatistik bilgiler açısından da önemlidir. Tutulan kayıtlar; işletmeye o sezon içerisinde hangi
aktivitenin daha çok ilgi gördüğünü, hangi aktivitenin ilgi görmediği konusunda bilgi verir.
Böylece işletme ve animatör bir sonraki sezon için animasyon aktivite planlaması yaparken
bu istatistiklerden faydalanabilir.
Konuklar herhangi bir aktivite malzemesi isteyince talebinin anında karşılanabilmesi
için animasyon masasında bulunan malzemelerin bir düzen içerisinde yerleştirilmiş olması
gerekir. Örneğin havuz oyunları için gerekli malzemeler bir arada diğer spor animasyonları
için gereken malzemeler bir arada, kâğıt oyunları için gereken iskambil kâğıdı, tavla, dama
vb. bir arada bulunur. Animasyon masası malzemeleri, her faaliyet günü sonunda masada
toplanır ve sayımları yapılır. Geri getirilmeyen malzemelerle ilgili gerekli birimlere haber
verilir. Resepsiyonla irtibata geçilip misafirin imzalı malzeme teslim formu gönderilerek
misafirden malzeme veya malzeme bedeli talep edilir.
Konuk malzemeyi getirmeyi unutmuş veya aktivite alanında bırakmış olabilir. Bunun
takibi yine animasyon masası personeli tarafından yapılır.
Animasyon masası personeli, konuklarla malzeme verme işlemleri esnasında olumlu
iletişim içerisinde olup malzemenin teslimi ile ilgili konuğa hissettirmeden yönlendirmede
bulunabilir. Animatörün bir görevi de misafirin, animatörü personelmiş gibi değil de;
arkadaşıymış gibi görüp hissetmesini sağlamaktır. Böyle olumlu bir iletişim içerisinde
olunursa malzemenin misafirden istenmesi daha rahat olur. Bazı aktivitelerde ise konuğa
malzeme teslimi için form doldurtmaya veya karşılığında da herhangi bir eşyasını almaya
gerek yoktur. Örneğin bir gece şovunda konuklardan bazılarına yöresel kıyafet ya da görev
aldığını snhowun (gösterinin) temasına uygun kostüm giydirilir. Böyle bir durumda konuk
showdan sonra zaten kıyafeti çıkarıp vereceğinden herhangi bir işleme gerek yoktur.

Posted in Genel.