Animasyon masası eğlence hizmetleri Hakkında

Animasyon masası eğlence hizmetleri Hakkında

Animasyon masası eğlence hizmetleri departmanı konuklarının, tatilleri süresince hoş
vakit geçirmelerini sağlayacak ve tesise bağımlılık yaratacak şekilde hazırlamış olduğu tüm
aktivite ve animasyon programlarını tanıtmak ve katılımlarını sağlamak amacını güder.
Bunun yanı sıra aktivitelerde ya da bireysel geçirdikleri zamanlarda ihtiyaç duydukları
malzemeleri temin edebilecekleri bir birimdir.


Konukların yoğun olarak bulundukları ya da sıklıkla uğradıkları yerler tespit edilerek
bu yerlerde hazırlanır. Buralarda görev alacak animatörlerin iyi yabancı dil bilgisinin yanı
sıra; olumlu iletişim kurabilen, farklı kültürleri tanıyan, tesis içindeki tüm outletler (
konuklara hizmet sunulan birimler) ve tesis çevresi hakkında bilgi sahibi olan kişiler olması
şarttır.
Animasyon masasında; konukların ihtiyaç duydukları malzemeler aktiviteler, konuk
profilleri dikkate alınarak belirlenir, önceden düzenlenir, belli formlar kullanılarak konuklara
teslim edilir ve iade alınır. Bu Sitede  animasyon masası işlemleri ve görev alan
animatörler hakkında ön bilgiye sahip olabilecek bilgilere sahip olabilirsiniz.

Posted in Genel.