Animasyon aktivitelerinin Planlaması Nasıl Olmalıdır.

Animasyon aktivitelerinin Planlaması Nasıl Olmalıdır.
Konuklarla yapılacak olan oyun aktivitelerinin ilk aşamasıiyi bir planlamanın
yapılmasıdır. Planlama animasyon aktivitelerinin genel düzenidir. Animasyon aktivitelerinin
amaçlarınıgerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan her şeyi düşünmek, tasarlamak ve belli bir
plan çerçevesinde uygulamaya koymak gerekir.
Planlamanın taşımasıgereken başlıca özellikler şunlardır:
– Ulaşılabilir amaçlar taşımalıdır.
– Uygun süreyi kapsamalıdır.
– Zamanlama iyi belirtilmelidir.
– Diğer departman planlarına ve işletmenin genel amaçlarına uyum sağlamalıdır.
– Aktivite haberleri işletmenin belirli bölümlerinde sergilenmelidir.
– Oyun aktiviteleri zaman zaman animatörler tarafından duyurulmalıdır.
– Konuk profiline uygun olmalıdır.
– Esnek olmalıdır.
Oyun aktivite programlarının sezon başında tüm sezon boyunca uygulanabilecek
şekilde hazırlanmasıgerekir.
Planlama yapılırken aktiviteler için gerekli olan malzemelerin alımlarısezon
başlamadan yapılmalıdır. Bu nedenle bir bütçe oluşturulmalı, sezon öncesi yapılan planlar
doğrultusunda hareket edilmelidir. Planlardaki ve aktivitelerdeki değişimler için işletmeler
ayrıca harcama yapamazlar.
Oyun aktivitelerinizi gerçekleştirmeye başlamadan önce hazırladığınız planlar
doğrultusunda ön hazırlıklar yapmalısınız. Oyun aktiviteleri planlanırken uygulamada
karşılaşılabilecek aksaklıklar da düşünülerek hazırlanmalıdır.

Planlama ve uygulamada şunlara dikkat edilmelidir:
– Oyun aktivitelerine katılacak olanların; yaşı, cinsiyeti, kilosu, bedensel
rahatsızlığının olup olmadığına dikkat edilmelidir.
– Aktiviteler fizyolojik, psikolojik, sosyal ve zihinsel açıdan sakıncalıolmamalıdır.
– Oyun aktivitelerinin yapılacağıalanlar ve kullanılan malzemeler önceden
hazırlanmalıtemiz, hijyenik ve kullanım açısından güvenli olmalıdır.
– Katılımcılar gönüllü olmalıdır. Katılımcılarıaktivitelere özendirecek duyurular
yapılmalıdır.
– Oyun aktiviteleri uygulanırken oluşabilecek sağlık problemleri için sağlık ekibi
ile iletişim halinde olunmalıdır.
– Oynatılacak oyunların zamanlamasıiyi yapılmalı, diğer departmanların planlarına
ters düşmemelidir.
– Güvenle oluşturulan ve izlenen bir aktivite her zaman daha fazla keyif verecektir.

– Aktivitelerin neşeli geçmesi, bir sonraki aktiviteye katılımıartıracaktır.
– Yaptırılan aktivitelerde katıkurallar uygulanmamalı, yaptırılan aktivitelerin
eğlenceye yönelik olduğu unutulmamalıdır.

Aktivite Belirleme
Yaptırılacak olan aktivitelerin havuzda, sahilde, mini kulüpte, oyun alanlarında, masa
başında, diskoda nasıl ve ne zaman uygulatılacağıbelirlenip aktivite programında
belirtilmelidir.

Posted in Genel.