Aktivite programlarında PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Nelerdir

Aktivite programlarında PROGRAMIN ÖZELLİKLERİ Nelerdir
Turizmde tatil amaçlıişletmelerin, konukların ihtiyaç ve güdülerine göre konukları
işletmede tutmak ve hoşça vakit geçirmelerini sağlamak için mevcut kaynak ve araçlarıen
etkin şekilde kullanmasıgerekir.
Aktivite programlarının yapılmasında gösterilen özen, eğlence faaliyetine katılmada
psikolojik faktörler ve güdülerin önemine göre ortaya çıkmaktadır.
Oyun programlarıhazırlanırken; oyunların varsa fizyolojik, psikolojik, eğitim vb.
açılardan sakıncalıyönlerinin tespit edilmesi gerekir. Oyunların katılımcılara hitap eden,
herkesin yapabileceği düzeyde, bölge veya ülke insanlarıtarafından beğenilebileceğinin
belirlenmesi gerekir.
Oyun aktivite programlarıhazırlanırken yaş, cinsiyet ve ilgi alanlarıdikkate
alınmalıdır.
Programda yer alan oyunlar çeşitli özelliklere sahip olmalıdır:
– Çeşitlilik
– Yenilikçi
– Orijinal
-Dikkat çekici
– Dinlendirici
– Eğlendirici

Oynatılacak oyunların, özel hayatlarırencide edici ve dini inançlarırahatsız edici
olmamasına özen gösterilmelidir.

Posted in Genel.