Acil Yardım Ambulansı Nedir

Acil Yardım Ambulansı Nedir
Acil yardım ambulansı, acil durumda, olay yerinde ve ambulans içerisinde hasta ve yaralılara gerekli acil tıbbi müdahaleyi yapabilecek ekibe ve yönetmelikte yer alan teknik ve tıbbi donanıma sahip 24 saat hizmet veren kara aracıdır. Acil yardım ambulansları ve ekibi komuta kontrol merkezinin çağrılarına bağlı olarak hasta veya yaralılara ulaĢabilmek için acil yardım istasyonlarında hazır olarak bekler.
Acil yardım ambulanslarında en az bir hekim ve/veya ambulans ve acil bakım teknikeri (AABT) ve bir acil tıp teknisyeni (sağlık personeli) olmak üzere en az üç personel görev yapar. Gerekiyorsa ekibe Ģoför eklenir. Hekim bulundurulmayan ambulanslarda (A2 ve B2 tip ambulans) hasta kabininde nakil esnasında hastaya müdahale etmek üzere görev yapan personelden biri ambulans ve acil bakım teknikeri olmak zorundadır.
Acil yardım ambulansı, beyaz renkte kırmızı renkli ve fosforlu özellikte olup en az 200 mm geniĢliğinde bir Ģerit çevreler. Ayrıca hilal karakteri ve “acil yardım ambulansı” kelimesi, kırmızı renktedir.

Posted in Genel.