Mermer Sertlik Değeri Kesme İlişkisi

Mermer Sertlik Değeri Kesme İlişkisi Kesme işlemlerinde kesilen malzeme ile kesici arasındaki ilişki incelendiğinde meydana gelen malzemenin cinsi, kesicinin cinsi, ısı, ilerleme hızı ve soğutma sıvısı kesmeyi etkiler. Özellikle sert ve yumuşak malzemeler kesilirken kullanılan kesicinin cinsi her zaman önem taşımıştır. Örneğin, graniti keserken elmas soketli dairesel testerelerin kullanılması gerekirken mermerin kesiminde sert maden uçlu […]

Mermerin gözenekliliği

Gözeneklilik (Porozite) Mermerin gözenekliliğini tanımlayan porozite, mermerdeki boşluk hacminin toplam hacme oranının yüzde olarak ifadesidir. Mermerin gözenekli olması istenmeyen bir durumdur. Gözenekler mermerin dayanımını azaltıp kırılgan hâle getirmektedir. Ayrıca gözeneklerin giderilmesi için dolgu işlemi yapmak gerekir. Bu da ek bir maliyet getirmektedir.

Mermerin Don Sonrası Basınç Direnci

Mermerin Don Sonrası Basınç Direnci Dış cephelerde kullanılan mermerlerin hava şartlarından etkilenmesi ile özelliklerinde değişmeler olmaktadır. Sıcak havalarda mermerin ısınması, soğuk havalarda ise mermerin donması gibi olaylar mermeri etkilemektedir. Mermerin donması sonucu oluşabilecek basınç dayanım kayıplarının tespit edilmesi amacıyla yapılır. Mermerin normal basınç dayanımı ölçüldükten sonra numune dondurularak basınç dayanımı tekrar bulunur. Bu sonuç, mermerin […]

Mermerin Ağırlıkça Su Emme Oranı nedir

Mermerin Ağırlıkça Su Emme Oranı nedir Mermeri karakterize etmekte kullanılan bu özellik, basınç altında olmaksızın mermerin ne oranda su alabildiğini gösterir. Örneğin, bir kap içindeki su miktarı ölçülür. Daha sonra kabın içine konan mermer 24 saat bekletilip çıkartıldığında kapta eksilen su miktarı, kabın içine konan mermerin gözenekleri tarafından emilen su miktarı olarak bulunur.

Mermer Eğilme Direnci

Mermer Eğilme Direnci Eğilme dayanımı, standart boyutlardaki plaka mermerlerin belirli doğrultuda kırılmaya karşı gösterdikleri dirençtir. Mermerlerin kullanımı, genellikle belirli boyut ve kalınlıklarda plaka şeklinde olduğundan eğilme direnci son derece önemlidir. Eğilme dayanımının belirlenebilmesi için, mermer bloklarından tabakalaşma yönü dikkate alınarak 50 mm /100 mm /200 mm boyutlarında numunelerden en az 5 adet hazırlanmalıdır. Deney numuneleri, […]